Z dôvovodu epidemiologickej situácie sa forma kongresu mení na webinár ( offline).

To znamená, že po registrácii a prihlásení sa, bude každému z vás pridelený unikátny kód, ktorý vám umožní prístup k prednáškam po dobu 6 mesiacov

Registrácia na kongres