Informácie

MIESTO KONANIA

V pohodlí Vášho domova či pracoviska

FORMA KONGRESU

Digitálna forma, webinár (OFFLINE)

USPORIADATEĽ

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

Slovenská lekárska komora a regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH.

MUDr. Libor Nečas, PhD

MUDr. Peter Polan, PhD, MPH

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD

MUDr. Roman Totkovič, PhD

MUDr. Jana Spišáková

MUDr. Martina Frištáková, PhD

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová, Krivá 18,

040 01 Košice

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Tel: 0918 622 533

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA KONTAKT S FIRMAMI

Prof. MUDr Milan Kokavec, PhD.

Ortopedická klinika LFUK a NUDCH,

Limbova 1,

83340 Bratislava

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU

  • Aktuality z detskej ortopédie a ortopedickej protetiky
  • Noha a členok
  • Moderné trendy v osteosyntéze
  • Quo vadis endoprotetika
  • Váriá
  • Sesterská sekcia
  • Fórum mladých ortopédov

REGISTRÁCIA

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie sa kongres uskutoční vo forme webinára BEZ REGISTRAČNÉHO POPLATKU.  Po registrácii a prihlásení sa, bude každému z Vás pridelený unikátny kód, ktorý Vám umožní prístup k prednáškam po dobu 6 mesiacov.

Registračný poplatok
do 19. 7. 2020
od 20. 7. 2020
na mieste
Registračný poplatok pre účastníkov0 €

PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI

Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na email: kokavecmm@gmail.com najneskôr do 15. 8. 2020.Abstrakt prosíme odoslať bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver). Do 300 slov, veľkosť písma 12 (Times New Roman). Prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.

KREDITY ARS CME

K webináru sa viaže AD test s možnosťou získať 2 kredity ARS CME.

AD test je určený len pre lekárov – členov SLK.

Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému SLK po skončení platnosti vzdelávacej aktivity.Účastník musí získať najmenej 80 % správnych odpovedí, aby daný AD Test absolvoval, pre ilustráciu prikladáme tabuľku :

100 % – 91 %:          2 kredity
90 % - 80 %:             1 kredit
79 % - 0 %:               0 kreditov

Garanti a  prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.